Drepte samvittighetsfanger er hovedkilden for menneskelige organer

Organtransplantasjoner i Kina:

Drepte samvittighetsfanger er hovedkilden for menneskelige organer

Falun Gong Informasjonssenter - 5/12 2014


New York - Det kinesiske regimets kunngjøring om at organhøsting fra henrettede fanger skal opphøre, er et propagandatriks for å stanse en voksende internasjonal kritikk. Regimet overser bevisene om at majoriteten av alle organer som høstes i Kina, tas fra drepte samvittighetsfanger, i hovedsak Falun Gong-utøvere.


I mer enn ti år har det internasjonale samfunnet fordømt Kinas praksis med å ta organer fra henrettede fanger. De første rapportene om at Falun Gong-utøvere og andre samvittighetsfanger ble drept for sine organer, kom i 2006. Etterhvert som det er fremlagt flere bevis, er det blitt et stadig større press på Kina.


Den 6 november i år vedtok en komite i det kanadiske parlamentet en resolusjon som fordømmer uvillig organhøsting i Kina. En lignende resolusjon (H.Res.281), er for tiden under utredning i den amerikanske kongressen; hittil med støtte fra 245 representanter.


De nye bestemmelsene som nylig ble offentliggjort i statlige medier, er den siste av tilsvarende kunngjøringer siden 2007. Det er likevel hittil ingen tegn til endring i den forferdelige virksomheten med å ta organer fra dødsdømte fanger og samvittighetsfanger.


Det store bildet: Hva som ikke fortelles


Kunngjøringen omhandler ikke påstanden om at titusentalls samvittighetsfanger er blitt myrdet for sine organer og dette er grunnlaget for en voksende transplantasjonsindustri i Kina.


De første rapportene om at kinesiske tjenestemenn var innblandet i systematisk drap for organer, kom i mars 2006, da en kvinne avslørte at så mange som 4000 Falun Gong-utøvere var blitt drept for sine organer i sykehuset der hun jobbet (nyhet). En uke senere ble kvinnens utsagn bekreftet av en militærlege, som la til at denne virksomheten fant sted i 36 ulike konsentrasjonsleirer rundt om i landet (nyhet).


En tidligere kanadisk statssekretær for Asia- og Stillehavsområdet, David Kilgour, og den anerkjente menneskerettighetsadvokaten David Matas publiserte i juli 2006 en 140-siders rapport, "Bloody Harvest", med den beklagelige konklusjonen at avsløringene er sanne (nyhet). Deretter kom det to bøker om saken; i 2009 "Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong"; i 2012 "State Organs: Transplant Abuse in China". I begge bøkene bekreftes det at titusentalls Falun Gong-utøvere er fratatt organer og drept.


En uavhengig gransker og ekspert på organrøveri i Kina, Ethan Gutmann, publiserte i 2014 en tredje: “The Slaugther: Mass Killings, Organ Harvesting, and China's Secret Solution to It's Dissident Problem”. Gutmann antar at antallet Falun Gong-utøvere som er blitt drept ved organrøveri, er opp mot 65 000.


Falun Dafa Information Center oppfordrer til at uavhengige granskere skal gjennomføre en grundig undersøkelse av disse forholdene i Kina, og at de ansvarlige for slike brudd mot menneskeheten blir stilt for retten. Videre oppfordres internasjonale media til å rapportere hele saken uten å la seg forlede av det kinesiske regimet til å spre informasjon om at virksomheten vil opphøre, noe som utvilsomt er tomme løfter