Organhøsting

Organhøsting


Frarøvet sine organer i levende live


I den uavhengige rapporten "Bloody Harvest" fra to anerkjente kanadiere avsløres det at organer tas fra levende utøvere for transplantasjon og profitt i offentlige sykehus, og at kroppene omgående blir kremert. Det er fra tidligere kjent at dødsdømte fanger er fratatt organer ved henrettelse.


I årene 2000-2005 ble det iht. en kinesisk talsmann gjennomført totalt 60 000 organtransplantasjoner i Kina. Det kan ikke redegjøres for 41 500 av disse, og iht. ulike vitneutsagn og bevis kommer flesteparten av disse organene fra levende Falun Gong-utøvere. Les mer på; www.organharvestinvestigation.net


Kinesisk FN-flyktning i Norge fikk organene undersøkt i tvangsarbeidsleir


Dai var internert i tvangsarbeidsleire i over 5 år, hvor hun blant annet ble nektet søvn, tvangsforet med saltvann og torturert med elektriske batonger til hun nær mistet synet. En dag i 2004 ble hun og andre Falun Gong-utøvere (ingen andre fanger) tatt til helsesjekk og undersøkt av leger fra et People's Hospital som tok blodprøver, elektrokardiogram og røntgen. Legen spurte Dai i detalj om hennes hjertetilstand og sjekket spesielt lunger og nyrer. Leiren var uvillig til å ta ansvaret da helsen hennes var livstruende, og Dai ble sluppet ut for medisinsk behandling. Årsaken til legeundersøkelsen ble klar for Dai da hun senere fikk høre at regimet i stor skala tok organer fra uvillige Falun Gong-utøvere (iht. uttalelse fra flere FN-spesialrapportører).


Overlevde tortur i arbeidsleir

Les den sterke historien til Tian som kom til Norge i november 2013

David Matas om rapporten "Bloody Harvest". Les den her

Den prisbelønnede dokumentaren Davids & Goliath (link) belyser sjokkerende avsløringer fra kinesiske fangeleire

EU krever at Kina stanser organhøsting

Europaperlamentet krever at Kina umiddelbart stanser organhøstingen av

samvittighetsfanger. 12. desember 2013 vedtok et bekymret Europaparlament

en resolusjon(link) mot «systematisk organhøsting» i Kina.


– Dette sender et høylytt budskap til det kinesiske kommunistregimet om at slik

kriminalitet mot menneskeheten er uakseptabel hos medlemmer av siviliserte

samfunn, sier Erping Zhang. Han er talsmann for Falun Dafa Infomation Center,

som viderebringer informasjon om situasjonen for Falung Gong og

menneskerettigheter i Kina.

Videre mener Europaparlamentet at det ikke er akseptabelt at utfasingen av organhøstingen ikke skal begynne før i 2015. Les mer