Spesialrapport

Pressemelding: Leger ber publikum om hjelp til å håndheve menneskerettighetene og få slutt på tvungen organhøsting fra Falun Gong-utøvere i Kina


Nyheter fra

Doctors Against Forced Organ Harvesting


Den 10. desember 2022

I en 56-siders faglig rapport redegjøres det for flere tiår med bevis for kriminalitet innen organtransplantasjon i offentlige sykehus i Kina.

 

«Hvis den påståtte forbrytelsen er for ufattelig og grotesk til å bli trodd, er det vår ikke-vitenskapelige fatteevne som hindrer oss i å følge vår iboende nysgjerrighet - og inspisere saken fra et vitenskapelig ståsted.»

 

— Torsten Trey. Lege, PhD

 

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), en ledende NGO innen medisinsk etikk, har etter 16 års granskning publisert en spesialrapport om Kinas overgrep og misbruk av organer - som Kina på det sterkeste har avvist.

 

Rapporten avdekker Kinas voldsomme overgrep mot Falun Gong og andre utsatte grupper, samt at løftene om å stanse tvungen organhøsting fra levende mennesker, ikke er annet enn tomme ord som skal dempe den globale kritikken av regimets kriminelle organtransplantasjonsindustri.

 

Tvungen organhøsting innebærer drap av fanger i statlig regi for å ta deres organer. Dette er en forbrytelse mot menneskeheten og Falun Gong - et stille folkemord. Per definisjon og konsensus kan disse forbrytelsene ikke kategoriseres som interne anliggender i et land, uavhengig av krav om suverenitet. Forbrytelser mot menneskeheten skader det globale samfunnet og utgjør en trussel mot hele menneskeheten.

 

Rapporten skal øke bevisstheten og utfordre vestlige, medisinske organisasjoner, myndigheter og offentlighet til å iverksette tiltak. Den 56-siders rapporten - vurdert av fagfolk - beskriver en praksis med folkemord som grunnlag for en rask framvekst av en lukrativ transplantasjonsindustri i dagens Kina.

Kinesiske transplantasjonsleger som lokkes av økonomiske insentiver og prestisje, utfører denne groteske praksisen i myndighetenes regi. Praksisen har som mål å kneble og eliminere Kinas mest forfulgte minoritetsgrupper. Tvungen organhøsting er også en del av Kinas "endelige løsning" mot Falun Gong - et "kaldt folkemord" uten spor.

Fakta som presenteres i den nye rapporten, avslører kritiske detaljer og bekrefter over 25 år med grunnleggende bevis. Analyse av dataene avdekker Kinas sosiale strukturer, den lønnsomme transplantasjons-virksomheten, organforsyning, donasjonstall og enestående, korte ventetider for nye organer. Øyevitner gir et menneskelig ansikt til KKP’s nådeløse vold mot ofrene.

 

Rapporten er et resultat av internasjonale eksperters troverdige undersøkelser av håndfaste bevis. China Tribunal, ledet av Sir Geoffrey Nice, gjennomgikk i 2019 «en betydelig mengde fakta» og konkluderte med at «Tvungen organhøsting fra levende mennesker har skjedd i Kina, med den åndelige bevegelsen Falun Gong som hovedmål».

DAFOH’s grunnlegger og administrerende direktør, dr. Torsten Trey, gjør det klart at problemets sanne natur ikke ligger i økonomi eller i politikk, men i KKP’s agenda om å utslette Falun Gong. Med gasskamrene i nazistenes konsentrasjonsleirer i minne, sier han: "Hvis den påståtte forbrytelsen er for ufattelig og grotesk til å bli trodd, er det vår ikke-vitenskapelige fatteevne som hindrer oss i å følge vår iboende nysgjerrighet og inspisere saken fra et vitenskapelig ståsted.»

Rapporten kommer i en tid med bølger av protester i Kina - som har nådd historiske proporsjoner - midt under en overdreven covid-nedstenging og en tidligere diktator og KKP-leders død.

Med forbrytelsene mot menneskeheten som bakteppe, krediterer vestlige medier Jiang Zemin, tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP), for Kinas økonomiske fremgang. Derved ignoreres og bagatelliseres folkemordet og forfølgelsen, samt tvungen organhøsting fra Falun Gong og andre åndelige grupper.

 

Rapporten fastslår at det internasjonale samfunnets manglende respons på Kinas transplantasjons-forbrytelser har gjort Kina i stand til å utføre lignende forbrytelser mot uighurer og andre. Kina har også begått fryktelige, medisinske overgrep som har forårsaket millioner av covid-19-dødsfall, noe som har medført alvorlig økonomisk skade over hele verden.

 

Rapporten fremhever innsatsen fra folkevalgte verden over som har bidratt til å øke bevisstheten, men som likevel ikke har lyktes med å stoppe praksisen. DAFOH oppfordrer publikum til - uten å nøle - å iverksette tiltak for å redde liv - og til å bryte tausheten og fortelle folkevalgte, venner og kolleger om ofrene for tvungen organhøsting.

Kontakt:
Deborah Collins-Perrica CNS, APRN
Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH (Leger mot tvungen organhøsting)
Info@DAFOH.org

Deborah Perrica
Doctors Against Forced Organ Harvesting
e-post  

Sosiale medier:
Facebook

Twitter

Andre